In de onderstaande afbeelding ziet u het scope beeld van een brandstof injector.
De gele lijn is het gemeten voltage en de roze lijn geeft de stroom weer.

Hieruit kunnen wij afleiden of uw injector naar behoren functioneert.

Image471203567